Skip to Content

Plantilla de memòria d’actuació
Número: 24

Una plantilla per a la preparació de la memòria d’actuació, un document avaluatiu que es redacta a la fi del projecte, que permet avançar en la tasca associativa, tot detectant quins elements han funcionat i quins cal replantejar de cara el futur. 

DESCÀRREGUES