Skip to Content

Plantilla de llibre de sòcies

El següent document és un exemple de com fer un llibre de sòcies a l’entitat: un registre on hi hagi les dades de contacte de les persones sòcies, les dates d’alta i de baixa, en resum, la situació i els moviments dels socis de l’entitat. Les persones sòcies d’una associació són les persones que la formen, sempre que hagin manifestat el seu interès per entrar, acceptin els estatuts de l’associació i es comprometin a complir les obligacions que se’n deriven.

Les associacions estan obligades a tenir llibre d’actes i altres llibres o registres, com ara el llibre de persones associades. La llei especifica que aquest llibre ha de tenir una llista actualitzada en la qual han de constar com a mínim: la data d’alta i de baixa a l’entitat i el domicili. Actualment, podem afegir el correu electrònic, que serveix per al mateix fi.

Les entitats que tenen persones en règim de voluntariat, han de portar un llibre o registre actualitzat amb la informació sobre les persones voluntàries: ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica.

El llibre de persones sòcies s’omplirà principalment a partir de les fitxes d’inscripció de noves persones sòcies. Aquest és un document que les persones que vulguin formar part de l’associació han d’omplir i presentar (ja sigui física o virtualment) on ha de constar tant la seva voluntat explícita de formar part de l’associació com les dades necessàries per efectuar correctament l’alta de la persona a l’associació.

A cada persona sòcia se li pot atorgar un número de sòcia que serà personal i intransferible, és a dir, que no es modificarà tot i que es produeixin altres baixes o altes. Pel que fa a l’estructura que ha de seguir el llibre de persones sòcies i les dades que ha de contenir, no hi ha cap informació legal al respecte, de manera que el document es converteix en un element fàcilment susceptible de canvi en funció de les necessitats que tingui l’associació sempre i quan compleixi la Llei de protecció de dades. Evitem per tant demanar dades que no necessitem.

Com fer servir la plantilla? 

Trobareu la plantilla en 2 formats descarregables (.ods i .xlsx) i en 1 online (Drive). Pel que fa al format online, us recomanem que dupliqueu l’arxiu per poder fer-lo servir des de la vostra unitat (des del menú superior: ‘Fitxer’ > ‘Fes una còpia”).

A més, tingueu en compte la següent llegenda: 

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir. 
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla. 

Recursos d’interès relacionats

Us recomanem les següents publicacions i materials:

Per a més informació

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i teniu qualsevol dubte sobre gestió associativa ens ho podeu consultar trucant al 93 265 52 17 o escrivint-nos per Telegram o WhatsApp (652 87 81 22) o per correu electrònic a info@crajbcn.cat. No dubteu en contactar-nos!

PLANTILLA ONLINE

DESCÀRREGUES