Skip to Content

Plantilla de guió de projecte
Número: 21

En el model que presentem a continuació s’indiquen els apartats més habituals que compon un projecte. La redacció d’un projecte és un procés mitjançant el qual l’associació ha de treballar conjuntament amb els membres socis per tal de plasmar les seves accions de forma coherent, real i ordenada. 

DESCÀRREGUES