Skip to Content

Plantilla de factura

A través d’aquest document us presentem un model de factura amb la intenció de facilitar la gestió econòmica de l’entitat sent la factura un dels documents més utilitzats ja que justifica les transaccions econòmiques que s’han realitzat en l’activitat de l’associació.