Skip to Content

Plantilla de certificat de l'acord de dissolució
Número: 48

La dissolució d’una associació queda regulada en l’últim capítol dels estatuts de cada associació. És l’Assemblea General qui ho ha d’acordar, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

La inscripció de dissolució es pot sol·licitar en qualsevol moment un cop l’Assemblea General Extraordinària de l’associació hagi aprovat la dissolució de l’entitat. El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà del dia en què es presenta la sol·licitud. Només s’ha de presentar el certificat de l’acord de dissolució, on també constarà l’acord respecte al patrimoni de l’entitat, si és que en té.

Quan s’inicia el procés de dissolució d’una entitat, si aquesta encara té alguns tràmits en curs (presentació de documentació administrativa, justificació d’alguna subvenció, etc.), l’associació encara conservarà la seva personalitat jurídica fins que finalitzi tots aquests tràmits, durant el que s’anomena “període de liquidació”

En tots els tràmits que l’entitat realitzi durant aquest període, haurà d’especificar que és una entitat en liquidació. La liquidació definitiva de l’entitat s’ha de dur a terme en el termini fixat per la llei o per l’acord de dissolució, però la seva durada màxima serà de tres anys, excepte causa justificada de força major.

A continuació teniu el model de certificat en PDF emplenable que facilita el Departament de Justícia. Aquí el tràmit en línia: Dissolució d’una associació.

Com fer servir la plantilla? 

Trobareu la plantilla en format PDF emplenable. Per poder descarregar i emplenar adequadament els formularis en format PDF és necessari que disposeu d’un lector d’arxius PDF. En aquest enllaç podeu trobar tots els certificats que facilita el Departament de Justícia: Documents associacions.

Recursos d’interès relacionats

Us recomanem les següents publicacions i materials:

Per a més informació

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i teniu qualsevol dubte sobre gestió associativa ens ho podeu consultar trucant al 93 265 52 17 o escrivint-nos per Telegram o WhatsApp (652 87 81 22) o per correu electrònic a info@crajbcn.cat. No dubteu en contactar-nos!

DESCÀRREGUES