Skip to Content

Plantilla de carta de presentació
Categories:
Número: 10

A continuació us presentem un model d’una carta/correu electrònic de presentació que ens serveix per presentar la nostra associació o el nostre nou projecte, donar notícies, informar, etc. a una persona, entitat o institució. 

DESCÀRREGUES