Skip to Content

Normativa d'activitats d'educació en el lleure amb menors
Tipus de document:
Número: 31
Any de publicació: 2019

Aquesta Fitxa temàtica us pot ser d’utilitat a l’hora de planificar les vostres activitats d’educació en el lleure amb menors (sortides, acampades juvenils, colònies, etc.) tant a nivell legal com pel que fa a diferents aspectes pràctics.

DESCÀRREGUES