Skip to Content

Memòria d'actuació del projecte
Tipus de document:
Número: 66

Un document molt utilitzat a les entitats socials quan es finalitzen els projectes, on apareixen els aspectes que ens interessa avaluar per avançar en la tasca associativa, tot detectant quins elements han funcionat i quins cal replantejar de cara al futur.

DESCÀRREGUES