Skip to Content

Memòria d'actuació del projecte
Tipus de document:
Número: 66

La memòria d’actuació én document molt utilitzat a les entitats socials quan es finalitzen els projectes, on apareixen els aspectes que ens interessa avaluar per avançar en la tasca associativa, tot detectant quins elements han funcionat i quins cal replantejar de cara al futur. Aquesta Fitxa temàtica acompanya la Plantilla de documentació associativa núm. 24, on hi trobareu un arxiu editable.