Skip to Content

L'anàlisi de la realitat a les entitats
Tipus de document:
Número: 36

L’anàlisi de la realitat de l’entitat consisteix en prendre consciència de l’estat de la qüestió i del seu entorn en un moment determinat, per a detectar les seves necessitats i, tenint-les presents, actuar en conseqüència. En aquesta fitxa temàtica us expliquem com es duu a terme aquest anàlisi mitjançant un anàlisi DAFO.

DESCÀRREGUES