Skip to Content

La gestió econòmica diària de l’entitat
Tipus de document:
Número: 144
Any de publicació: 2015

La gestió de les associacions és un dels reptes amb el qual es troben diàriament les associacions juvenils i les persones que les formen. Gestionar és establir uns objectius definits en el temps i l’espai, i organitzar tots els recursos disponibles segons una metodologia de treball eficaç, coherent i que fomenti la participació i implicació de totes les persones de l’entitat.

DESCÀRREGUES