Skip to Content

La fiscalitat a les associacions
Tipus de document:
Número: 157
Any de publicació: 2019

Aquest butlletí ens parla de les obligacions fiscals a les quals una entitat està sotmesa des del moment en què comença la seva activitat i disposa del NIF. Definim i detallem les obligacions fiscals com són l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit.

Si t’interessa aprofundir en continguts relacionats amb aquest tema pots consultar fàcilment les següents publicacions complementàries:

DESCÀRREGUES