Skip to Content

La declaració d'utilitat pública per a una associació
Tipus de document:
Número: 74
Any de publicació: 2017

L’objectiu d’aquesta fitxa temàtica se centra a donar a conèixer els requisits que s’han de complir per a poder declarar una entitat com a d’utilitat pública però sobretot pretén mostrar les obligacions que se’n deriven.

DESCÀRREGUES