Skip to Content

Guia per a entitats "Fem projectes"
Tipus de document:
Any de publicació: 2018

Aquesta guia compagina l’explicació teòrica sobre el disseny i la gestió de projectes amb un exemple de projecte redactat exclusivament per a fer-vos la guia més entenedora i mostrar una aplicació pràctica del contingut teòric. A més, no ens oblidem de les dimensions que també s’han d’incorporar durant la redacció i el desenvolupament del projecte, com són els aspectes transversals: la participació, la perspectiva de gènere, la sostenibilitat, el nostre codi ètic i la inclusió, entre d’altres.

DESCÀRREGUES