Skip to Content

Feu-vos Coop! - Guia jove per ser una cooperativa
Tipus de document:

La guia va dirigida a totes aquelles joves que esteu pensant en emprendre un projecte de vida de manera cooperativa. Es tracta d’una guia per aquells col·lectius de joves que tenen una idea de projecte d’autoocupació, i que el model cooperatiu els cridi, els tempti i els faci sentir papallones a la panxa. 

DESCÀRREGUES