Skip to Content

Els projectes a les entitats
Tipus de document:
Any de publicació: 2016

Quan detectem una necessitat o una oportunitat de crear un projecte per donar-hi resposta, com ho fem? Quines preguntes cal que plantegem per començar a treballar-hi? Com redactem els objectius? Quins aspectes cal que tinguem en compte?

DESCÀRREGUES