Skip to Content

El Reglament de Règim Intern
Tipus de document:
Número: 58

Una fitxa temàtica que explica els diferents continguts que inclou un Reglament de règim intern, un document que pot ser aplicat a l’associacionisme i que permet completar allò que es regula en els estatuts de l’organització i en la legislació vigent per definir com s’organitzen diferents aspectes de l’entitat.

DESCÀRREGUES