Skip to Content

El pressupost de tresoreria
Tipus de document:
Número: 52

En la fitxa de Pressupost de Tresoreria es tractarà la importància de mantenir una bona previsió dels cobraments (entrades de diners) i els pagaments (sortides de diners) per a un període determinat per tal de poder fer front als pagaments que hagin de fer l’associació i no caure en pèrdues.

DESCÀRREGUES