Skip to Content

El pla estratègic de les associacions
Tipus de document:
Número: 125 
Any de publicació: 2013

El pla estratègic és el document on planifiquem de manera cronològica els objectius generals que volem assolir a llarg termini, mantenint una coherència amb els principis de l’entitat. Ha de ser clar i concret, i ha de remarcar allò què es vol aconseguir i quan es treballarà. En aquest butlletí t’expliquem què és i perquè cal tenir-ne un a l’entitat.

DESCÀRREGUES