Skip to Content

Dinàmiques per afavorir la participació
Tipus de document:
Número: 63

D’eines i dinàmiques n’hi ha moltes, decidir quina fem servir segons el que volem aconseguir ens ajudarà a fer un salt qualitatiu pel que fa a la participació. Alguns elements a tenir en compte poden ser: els objectius, els temes a tractar o el temps de què disposem. En aquesta fitxa us en proposem algunes que us poden ajudar.

DESCÀRREGUES