Skip to Content

Construïm la imatge corporativa de l'entitat
Categories:
Tipus de document:
Número: 37
Any de publicació: 2018

A la xarxa, com ja sabem, diàriament es mou un gran volum d’informació i hem de treballar per reforçar els missatges que emetem des de l’entitat perquè no passin desapercebuts entre el nostre públic. En aquest sentit, dissenyant la identitat corporativa de l’organització, ajudarem a crear, unificar i desenvolupar la comunicació des d’una dimensió interna i externa, coordinant-ne els canals i les eines, motivant la participació de totes les persones de l’entitat i aconseguint arribar eficientment al
nostre públic.

Perquè creiem en la seva utilitat, en aquesta Fitxa Temàtica us presentem alguns aspectes claus i consells a l’hora d’elaborar l’estratègia corporativa de l’associació.

DESCÀRREGUES