Skip to Content

Censos d'entitats
Tipus de document:
Número: 32

Els censos d’entitats són llistats d’entitats agrupades per uns mateixos sectors o àmbits temàtics, i serveixen per tenir un control administratiu de les entitats d’un mateix sector i obtenir-ne informació. Aquesta fitxa ens explica els diferents censos que existeixen.

DESCÀRREGUES