Skip to Content

Autodiagnosi Ambiental de l'Entitat
Categories:
Tipus de document:
Número: 56
Any de publicació: 2016

Si volem que la nostra entitat prengui un compromís de responsabilitat vers l’entorn, no podem obviar el nostre impacte ambiental ni les accions que podem dur a terme per reduir-lo. El primer pas és conèixer els nostres punts forts i punt febles, que podeu identificar i treballar amb aquesta publicació.

DESCÀRREGUES