Skip to Content

12 passos per gestionar l'entitat
Tipus de document:
Número: 53

 
Quan un grup informal de persones tenen intenció de constituir-se com a associació per a la consecució d’un fi social, cal seguir una sèrie de passos així com una sèrie d’aspectes a dur a terme per el bon funcionament de l’entitat i el compliment dels seus objectius. En aquesta fitxa es resumeixen en 12 passos per tal de facilitar ula tasca dels associats i ser conscients del què suposa.

DESCÀRREGUES