X

S’aproxima el període de vacances i segur que moltes associacions juvenils de caire educatiu destinareu el vostre temps lliure en la realització d’activitats en l’educació en el lleure. I aquesta informació us interessa!

Tal com especifica el Decret 137/2003 (que regula les acampades juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable que habitualment fan les associacions educatives juvenils, en les quals participen menors de divuit anys), sempre que les activitats no tinguin caràcter familiar i que es
desenvolupin a Catalunya amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social, les activitats que tinguin una durada de tres o més nits consecutives o de quatre dies consecutius en el cas dels casals de vacances, és obligatori fer la seva notificació a la Direcció General de Joventut, com a mínim 20 dies abans de l’inici de l’activitat, més concretament a la web de Notificacions activitats de lleure.

Així doncs, entitats, ja podeu anar notificant les vostres activitats per tal que en quedi constància a la Direcció de Joventut!

 

Per qualsevol dubte sobre la realització del tràmit no dubtis a escriure un correu a assessoraments@crajbcn.cat