X

La segona edició dels Premis Barnajove ha ampliat el plaç durant el qual es reben les propostes al premi del 20 al 27 de novembre de 2015.

Des del Consell Joventut de Barcelona volen premiar aquells projectes que hagin estat duts a terme o iniciats per entitats juvenils sense ànim de lucre per tal de fomentar el treball associatiu de les entitats juvenils i valorar la tasca que desenvolupen.

Com ja van comentar en l’anterior convocatòria, es tindran en compte projectes de diversos àmbits:

  • Foment de la participació i de l’associacionisme
  • Salut
  • Cultura
  • Emancipació Juvenil
  • Cooperació i cultura de pau
  • Drets civils: diversitat afectivosexual, diversitat funcional, gènere.
  • Sostenibilitat
  • Educació
  • Interculturalitat.

El CJB destaca que les entitats que podran participar d’aquesta convocatòria són totes les entitats juvenils de la ciutat inscrites en el Cens d’Entitats, Grups i Xarxes de Participació Juvenil del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (www.crajbcn.cat).

Els premis compten amb un 1r Premi, dotat amb 1.500 euros, un 2n dotat amb 1.000 i un 3r dotat amb 500 euros.

En totes les categories es tindran en compte criteris com originalitat, adequació, autonomia financera, continuïtat, perfil associatiu de l’entitat, entre d’altres.

Per tal d’entrar a formar part de les entitats candidates, cada entitat ha d’omplir el formulari de la web http://www.cjb.cat/barnajove amb els següents documents adjuntats: l’acord de la junta de l’associació que certifiqui la conformitat d’aquesta amb la presentació del projecte determinat i la memòria descriptiva del projecte.

En el següent enllaç podeu consultar les bases: http://www.cjb.cat/wp-content/uploads/2015/10/Bases-premis-BarnaJove-2015.pdf