X

Les subvencions i ajuts provinents de les administracions públiques són una font de finançament força destacada a les entitats juvenils. Amb la situació actual d’estat d’alarma a causa de la covid-19, alguns dels tràmits relacionats amb el finançament públic s’han vist afectats.

Així que, si teniu subvencions o justificacions en marxa, seguiu llegint per saber quines mesures s’han pres al respecte!

Un dels aspectes que s’estableix al decret d’estat d’alarma aprovat el passat 14 de març (Real Decreto 463/2020és la suspensió i interrupció dels terminis administratius corresponents als tràmits de les administracions públiques. Això afecta, per tant, als terminis relacionats amb les subvencions i ajuts que estan destinats a les entitats. Tingueu en compte que els terminis es reprendran quan quedi sense efecte el decret o les possibles pròrrogues que s’aprovin. 

A continuació, com a exemple, us especifiquem com afecta aquesta mesura a diverses institucions: 

Ajuntament de Barcelona 

Afecta a totes les subvencions (tant les ordinàries com les extraordinàries, tant els convenis com les subvencions directes) i en aquest sentit, l’Ajuntament facilita la gestió dels requeriments, reformulacions i justificacions. En resum, s’estableix el següent: 

  • Requeriments d’esmenes: Tant per a esmenes en curs com esmenes noves, els terminis s’interrompen i es reanudaran quan quedi sense efecte el decret d’estat d’alarma (o les seves pròrrogues). 
  • Justificacions pendents: s’atura el termini de presentació de la justificació d’aquelles subvencions en les quals aquest termini finalitza amb data posterior a la declaració d’estat d’alarma. Un cop aquest quedi sense efecte, es reprendrà el termini i s’allargarà els dies equivalents a la seva duració. Tot i aixó, si teniu alguna justificació per presentar, ho podeu fer a través de la Seu electrònica i es considerarà presentada correctament, tot i haver-se presentat durant l’estat d’alarma.
  • Reformulacions presentades a causa de la impossibilitat de la realització de la totalitat dels projectes: es poden presentar en qualsevol moment de la tramitació. 

Podeu consultar més detalladament aquesta informació a través del següent enllaç: Comunicat de l’Ajuntament de Barcelona

Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Aquest departament estableix que aquesta mesura afecta 3 nivells: als terminis de les sol·licituds, als d’execució d’activitats i projectes i també als de justificació. A continuació, podeu donar una ullada al comunicat que ha emès el mateix departament en el qual es detalla aquestes mesures: Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Tot i així, us recomanem que consulteu les notificacions dels organismes corresponents respecte a les subvencions que teniu en marxa per si algun ha aplicat alguna excepció.

També, aprofitem per animar-vos a consultar el nostre Taulell d’ajuts, premis i subvencions on podeu trobar opcions de finançament per a les vostres associacions i col·lectius!

Per últim, tingueu en compte que el decret d’estat d’alarma també repercuteix a aspectes fiscals de les entitats. Consulteu la següent notícia per ampliar-ne la informació: Com afecta la situació actual d’estat d’alarma a la fiscalitat de les entitats juvenils?

Per a més informació o dubtes, truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp i Telegram (652 878 122) o bé un correu a assessoraments@crajbcn.cat .