X

Els conflictes formen part de qualsevol relació humana i de les nostres entitats. Són una mostra de la diversitat i, per tant, que existeixin són símptoma de democràcia de l’espai. Ara bé, sovint ens manquen eines i recursos per poder abordar-los. A continuació us en compartim alguns per facilitar-ne la gestió: 

1. Realitzar una autodiagnosi 

Una possibilitat per prevenir l’escalada d’un conflicte és identificar amb què es relaciona la tensió en el nostre col·lectiu: visió del projecte, governança i organització interna, dinàmiques grupals i/o manca d’espais per gestionar la diversitat i els conflictes. 

A la web del CRAJ trobareu  diversos formularis d’autodiagnosi per entitats que us poden ajudar a identificar d’on provenen les tensions i quins aspectes és necessari atendre internament. Es tracta d’unes autodiagnosis que us permetran conèixer l’estat de la vostra entitat al voltant de les següents temàtiques:

2. Crear espais específics per:

  • Compartir com estem i ens sentim
  • Expressar les tensions i malestars detectades al grup
  • Apreciar-nos: posar en valor el paper de les integrants del grup
  • Revisar si totes estem alineades amb el sentit d’allò que estem fent com entitat  i, en cas que no, reconnectar-hi. 

La regularitat i el format d’aquests espais dependrà de cada entitat, però és recomanable que es dediquin moments explícits per treballar-ho i no deixar-ho tot a l’àmbit de la informalitat i l’espontaneïtat. Aquests espais ens permeten prevenir l’escalada dels conflictes així com abordar-los.

3. Gestionar el conflicte com si fossin rols

Una manera de gestionar els conflictes pot ser identificar els diferents rols/posicions que hi ha, representar-los entre totes i facilitar-ne el diàleg. Això ens permetrà no personalitzar-ho en les persones concretes i que totes les membres del grup hi participin. També és interessant que les persones es situïn en els diferents rols i ho mirin i s’expressin des d’aquestes posicions, ja que ajudarà a desescalar el conflicte i no enquistar-lo. 

4. La Comunicació NoViolenta

La Comunicació NoViolenta es tracta d’una eina que ens pot facilitar la gestió de la comunicació i les emocions. Ens permet identificar els nostres sentiments i necessitats, ens facilita compartir-los amb la resta del grup i cercar estratègies i punts en comú amb la resta. A la nostra CRAJA d’eines podreu trobar aquest kit de Comunicació NoViolenta!

5. Crear una comissió específica

De la mateixa manera que hi ha comissions de treball sobre diverses temàtiques a l’entitat, és recomanable que hi hagi unes persones concretes que liderin la gestió de la diversitat i els conflictes dins del col·lectiu.  És interessant que es formin específicament per tal de poder-vos gestionar progressivament vosaltres mateixes els conflictes. Algunes entitats tenen la comissió de cures, altres la comissió de convivència o bé, la de salut. Feu-vos-la vostra!

6. Buscar facilitació externa

A vegades ens pot ser necessari el suport d’una facilitadora externa en gestió de conflictes, ja sigui perquè el conflicte està molt escalat i hi ha molta tensió i malestar, com perquè no us sentiu amb les eines necessàries per abordar-los vosaltres mateixes. Identificar quan calgui aquest suport extern ens evitarà acumular més malestar i tensió.  Si esteu buscant facilitadores externes, des del CRAJ podem facilitar-vos la recerca i proporcionar-vos-en algunes!

7. Assumir un compromís de treball personal

No tot queda en la dimensió col·lectiva quan gestionem els conflictes, sinó que també és responsabilitat de cadascuna fer un treball individual per tal de conèixer-se més i revisar actituds i creences pròpies.  

8. Cicle de resolució de conflictes

Quan identifiquem un conflicte podem tenir en compte el següent recurs on s’exposen les diferents fases del cicle de resolució de conflictes. Per cada una, es recullen unes pautes i consells que ens poden servir com a guia a l’hora de gestionar-los. 

Bibliografia

Aquest article ha estat redactat a partir dels continguts tractats a la formació “Donem-li la volta al conflicte: l’abordem?”  impartit per La Lluerna (lalluerna@lalluerna.cat) i dels següents documents:

Per a més informació

Si vols ampliar la informació sobre aquest tema pots llegir la primera part de l’article: Els conflictes a les entitats (I): consideracions per gestionar-los.

O, si esteu interessades en  realitzar una càpsula formativa a mida sobre la temàtica amb la vostra entitat, o bé rebre assessorament o acompanyament, podeu contactar-nos a través del correu electrònic acompanyaments@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram o Whatsapp al 652 87 81 22.