X

Acaba l’estiu i comença un nou curs! Amb l’inici d’aquest, segurament hi ha persones de la vostra entitat que ja no segueixen aquest any i noves membres que entren a participar-hi per primera vegada. Aquest flux de gent és molt positiu per l’entitat, ja que la regenera i la transforma, i forma part del propi cicle de vida de les persones a l’entitat.

Una persona passa per diverses fases al llarg de la seva vida associativa: des de l’apropament i la incorporació, passant per moments de més o menys implicació i fins a la seva desvinculació. 

En funció del moment en el que es troben, i de moltes altres circumstàncies, les diferents persones que participen en una entitat adopten uns rols o uns altres.

Acostuma a ser positiu quan en una entitat hi trobem persones en diferents fases: persones que estan molt implicades amb el projecte i amb ganes de treballar, persones que tot just l’acaben de conèixer i tenen ganes de saber-ne més, persones que l’acaben de conèixer però no tenen clar si el volen seguir coneixent o no, persones amb molta experiència dins l’entitat amb capacitat de transmetre coneixements i maneres de fer, etcètera. Tothom, des del seu rol, pot aportar coses diferents!

Ara bé, és important ser conscients de la importància d’acompanyar col·lectivament aquest procés de relleu, tant d’entrada com de sortida. Fent-ho esdevindrem una entitat més democràtica posant les cures al centre, a la vegada que es generarà més motivació i implicació per part de tothom. 

En termes generals, és recomanable definir un procediment (o protocol) d’acollida i de desvinculació i que s’estableixin unes persones concretes que s’encarreguin de dur-lo a terme. Tot i que és responsabilitat de totes, tenir unes persones referents ens ajuda a que no se’ns passi per alt i hi hagi algú que vetlli perquè es dugui a terme.

Tant aquest procés d’acollida com de desvinculació que haguem definit s’ha d’entendre com una guia que s’ha d’adaptar a cada cas concret: a la persona que entra, a les persones que acullen, al moment en què es troba l’entitat… (ens ha de facilitar la feina i no pas dificultar-la!)

Per a més informació

A més, si voleu aprofundir i tenir una idea més clara de com porteu aquest tema a la vostra entitat podeu contestar el formulari d’autodiagnosi sobre relleu i ens posarem en contacte amb vosaltres per iniciar un acompanyament o per realitzar una càpsula formativa a mida sobre la temàtica si hi esteu interessades. 

També podeu contactar-nos a través del correu electrònic acompanyaments@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram o Whatsapp al 652 87 81 22.