X

Aquest article ha estat elaborat a partir dels continguts treballats a la formació per Fil a l’Agulla organitzada pel CRAJ.

El poder existeix i està present als nostres col·lectius i associacions. Tothom té la capacitat d’impactar en el seu entorn d’una manera o altra. No es tracta de rebutjar doncs la seva existència, sinó de posar el focus en la manera com l’utilitzem. 

A les nostres entitats trobem dues estructures de poder: aquella formal, consensuda i explícitada entre les membres de l’entitat (el model de governança: quan i on fem les nostres reunions, en quins espais es prenen les diferents decisions…) i aquella més informal, implícita, que es fa menys visible, però que cal també tenir present en el nostre dia a dia. 

És important tenir estratègies per gestionar el poder dins de qualsevol tipus d’entitat. Ara bé, cal tenir en compte que aquelles que es declaren formalment horitzontals tenen un treball més complicat a l’hora d’abordar el poder, ja que tot queda en un pla més invisible i es fa més difícil identificar qui té el poder i demanar responsabilitats pel seu impacte en la resta.

A continuació exposem algunes idees sobre com es pot treballar dins l’entitat. 

A nivell col·lectiu:

Un primer pas per treballar el poder dins l’entitat és parlar-ne. Començar a preguntar-se quines creences tenim al voltant del poder i com ens relacionem amb ell. 

A partir d’aquí, cal començar a reconèixer quines són les estructures informals de poder dins l’entitat, de quina manera interactuen els diferents poders, quina és la subcultura del nostre grup, quines característiques es valoren i són més desitjables. Paral·lelament, també és important tenir clar el model de governança de l’entitat, és a dir, de quina manera es prenen les decisions (qui, quan, on, com).  

A nivell relacional:

D’altra banda, hem de vetllar per crear espais de seguretat per poder prendre responsabilitat pel nostre impacte en les altres persones (que no culpar-nos), poder escoltar les crítiques que rebem i acceptar-ne almenys l’1% i estar obertes a rebre “zascas” que ens ajuden a despertar de la ceguesa dels nostres privilegis.

A nivell individual:

Paral·lelament, és necessari un treball individual al voltant del poder. El poder existeix i no el podem negar, però el que sí que podem fer és fer-ne un bon ús. Per fer-ho hem de prendre consciència cadascuna de nosaltres del propi poder i quin ús fem de la nostra capacitat d’impactar.

Si identifiquem que tenim un alt rang de poder dins l’entitat, caldrà treballar per utilitzar aquest poder en benefici del grup. Cal tenir present que, com més poder tinguem, més desconnexió tenim de la realitat i més capacitat d’impactar-la sense adonar-nos i és que, tenir poder no fa mal. 

Cal doncs un treball personal de consciència i, a la vegada, estar obertes al feedback que la resta ens pugui donar. Cal intentar que el sentiment de culpabilitat no ens eclipsi (la culpa no ajudarà a reparar el dany) quan ens assenyalin que tenim poder i adoptem una actitud de curiositat. Obrim-nos a escoltar i indagar de quina manera hem impactat a l’altre i com podem reparar el dany causat.

Tres claus per fer un bon ús del poder

  • Ser conscient del dinamisme del poder en les relacions: a vegades ens fixem només en la nostra condició d’oprimides i no ens adonem que tenim altres privilegis en altres camps. Això ens mostra que tenim dolor obert. Cal, però, ser més conscients dels nostres privilegis, assumir-los amb responsabilitat. 
  • Tenir present que normalment ens veiem més petites del que la gent ens veu: la nostra capacitat d’impactar a la gent va molt més enllà del que una mateixa percep. Cal escoltar la resta, completar l’autoimatge amb el feedback de la resta de la gent.  
  • Desenvolupar l’autoregulació: també és important fer un treball personal en relació als traumes i experiències que vivim. Conèixer quines són els nostres activadors emocionals sense jutjar-los per poder així cuidar-ho i reparar el dany. Els abusos de poder poden estar relacionats amb una sensació interna de desapoderament. 

Per la falta de referents de bon ús de poder, acostumem a associar poder amb abús i opressió. Ens fa por el poder i no en parlem en les nostres associacions i col·lectius. No estem acostumades a tractar-lo i ens poden sorgir situacions realment complicades que no sabem com abordar. Per exemple: 

  • Com facilitar que hi hagi espais on es reflexioni sobre el poder i on tothom es senti segur i amb llibertat d’expressar-se?
  • Com se li comunica a una persona que està fent un mal ús del seu poder?
  • Què puc fer jo des de la meva posició de poder? Com puc usar-lo en benefici del grup
  • Són necessàries les figures de lideratge dins l’entitat? 
  • Com podem apoderar a les persones que se senten més desapoderades dins l’entitat?
  • És compatible ser democràtiques i tenir un model de governança jeràrquic?

Si voleu conèixer la resposta a algunes d’aquestes preguntes i tenir més eines i recursos per abordar les relacions de poder dins l’entitat, us animem a participar a la segona part de la formació “Revisem els rols de poder dins l’entitat Vol.2”, que tindrà lloc el dimarts 12 de maig a les 18.30h de manera online.