X

Aquest article ha estat elaborat a partir dels continguts treballats a la formació per Fil a l’Agulla organitzada pel CRAJ.

La democràcia interna i l’horitzontalitat formen part dels principis de moltes associacions i col·lectius de joves. Tot i així, les relacions de poder més informals i implícites són presents a les nostres entitats i afecten en les dinàmiques del dia a dia. La falta de consciència i pràctica pot provocar abusos de poder que generen tensions i malestars entre les persones que en formen part. 

En aquest article us convidem a reconciliar-nos amb el poder i adoptar una perspectiva que proposa prendre consciència dels seus impactes a la resta del grup per poder fer-ne així un bon ús. 

Què entenem per poder? Quines característiques té?

Existeixen múltiples definicions de poder. Nosaltres ens acollim a entendre’l com la capacitat d’impactar, incidir, influir, afectar en el nostre entorn. Per tant, tothom té poder en algun moment o altre, té la capacitat de tenir un impacte d’una manera o altra. Allò que et dóna poder és tenir una sèrie de privilegis (és a dir tenir certs avantatges i comoditats). 

Per la falta de referents de bon ús de poder, acostumem a associar poder amb abús i opressió. Ens fa por el poder i no en parlem en les nostres organitzacions. Quan se’ns assenyala que tenim poder, connectem amb sentiments de culpabilitat, de negació… No volem tenir poder, ja que no volem ser persones opressores. 

El poder, però, és quelcom que existeix. Si neguem la seva existència, serà llavors quan el risc que es produeixin abusos de poder sigui molt elevat. El problema doncs no rau en el poder en sí, sinó en la manca de consciència i, en conseqüència, en el seu mal ús. Es tracta de posar el focus en com exercim el poder en lloc de voler-lo eliminar. 

Cal tenir present que el poder no és quelcom estàtic, sinó que és fluid i canviant. No hi ha ningú que sempre tingui el poder ni algú que mai en tingui.

Per exemple, portar menys temps participant a l’entitat pot comportar certs privilegis com tenir una visió més fresca i poder-se desmarcar més dels conflictes interns i, a la vegada, pot ser que en alguns moments aquesta veu no tingui tant pes com la resta.

O bé, pot ser que tenir una llarga trajectòria a l’entitat comporti el privilegi d’estar més còmode, que s’escolti més aquesta veu… però també pot ser que aquesta persona estigui més cremada, hagi d’assumir més volum de feina, etc.

Tipus de poder: com interactuen dins l’entitat?

Hi ha diverses maneres de categoritzar els diferents tipus de poder. Nosaltres distingirem en dues grans tipologies: el poder extern (aquell que ve donat pel context) i el poder intern (relacionat amb com m’he construït a mi mateixa).

Dins dels poders externs trobem:

  • Poder sociopolític: fa referència a les estructures socials de poder. En la nostra societat ve marcat per la cultura blanca occidental i té a veure amb aspectes com: gènere, identitat, desig, salut, edat, origen, idioma, religió, etc. Per tant, ens ve donat per la nostra posició social i que canviï aquest poder requereix que canviï la societat on vivim. 
  • Poder contextual: fa referència a la capacitat d’incidir dins d’un col·lectiu en concret. Està relacionat amb l’estructura formal i informal, les creences i valors establerts dins del context en qüestió. Inclou també tot allò que es valora en un nivell més invisible (expertesa, antiguitat…). 

Tot això configura la cultura del grup i atorga més poder o menys a les persones que en formen part. Per exemple, si a la nostra entitat es valora aquella gent que té alts coneixements musicals, aquestes persones tindran més poder en aquest aspecte que la resta. 

Aquesta cultura del grup pot coincidir o no amb la cultura hegemònica (blanca occidental). Per exemple, un home cisgènere en un col·lectiu feminista, tot i que seguirà tenint poder sociopolític per la seva condició d’home, a nivell contextual no tindrà tanta capacitat d’incidir. 

D’altra banda, dins dels poders interns trobem:

  • Poder psicològic: es deriva de certes qualitats del propi caràcter i psicologia. Té a veure, per exemple, amb: habilitats socials i de relació i comunicació, capacitat de resiliència, capacitat de visió global, empatia, sensibilitat, autoestima, estar en contacte amb les pròpies necessitats, gestió emocional…
  • Poder espiritual: relacionat amb estar connectada amb alguna cosa que va més enllà d’una mateixa, amb el sentit que li donem a la vida, hi ha qui ho viu com estar connectada a una mena d’energia o a una religió. És un poder poc desenvolupat a la cultura blanca occidental, però existeixen altres cultures que donen molt valor a cultivar-lo. 

Si bé és cert que el poder intern sovint va de la mà del poder extern que es tingui (és a dir, tenir poder extern facilita tenir poder intern), no és una condició necessària. Per exemple, ens podem trobar amb persones amb poc poder sociopolític, però amb molt poder intern cultivat. O bé, persones amb molt poder extern, però, en canvi, que se sentin molt desapoderades internament. 

Dins les organitzacions interactuen tots aquests tipus de poder i és important saber reconèixer-los. El sistema de creences i valors del nostre grup genera una sèrie de característiques desitjables i tingudes en més consideració.

Aquelles persones que responguin a aquestes característiques tindran una posició més cèntrica dins del grup, mentre que les que no responguin a aquestes se situarien més en els marges. És doncs necessari identificar si hi ha persones que acostumen a situar-se més al centre i  d’altres més al marge, i si es tracta d’unes posicions estàtiques o bé fluides i canviants segons el moment.  

Treballar en aquesta línia ens permetrà fer un ús més responsable del poder per evitar els seus possibles efectes negatius com el seu abús i, en definitiva, esdevenir una entitat més democràtica, no només sobre el paper, sinó en les seves bases més profundes. 

Si voleu conèixer eines i recursos per treballar el poder dins l’entitat, llegiu l’article “El poder dins les entitats: eines i recursos per treballar-lo”

A més, us animem a participar a la segona part de la formació “Revisem els rols de poder dins l’entitat Vol.2”, que tindrà lloc el dimarts 12 de maig a les 18.30h de manera online.