Skip to Content

Breu Història

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) anteriorment conegut com a Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona neix el 1994 com a resultat de la reivindicació del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) de dotar la ciutat d’un servei destinat a oferir serveis al moviment associatiu juvenil. Finalment, el CJB i l’Ajuntament de Barcelona signen un acord per tal d’obrir i alhora cogestionar un espai amb aquestes finalitats. El lloc triat és “Transformadors”, un equipament municipal cultural de gran ressò social durant els anys vuitanta, tancat per no reunir les condicions necessàries (principalment, problemes d’insonorització) per desenvolupar-hi activitats com concerts, dansa, teatre… Anys més tard, el CJB signa un conveni marc amb l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona en el que queda recollida la cogestió del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. A mesura que van passant els anys el servei es va adaptant a les necessitat de les associacions juvenils. On desenvolupa un seguit d’àrees ben diferencies per tal de dur a terme els seus objectius. Aquestes aàres són: informació, serveis, assessorament i promoció. En el decurs del temps, el CRAJ ha anat ampliant i millorant la seva oferta de serveis -la majoria d’ells sota el concepte de gratuïtat-, dirigida a donar suport tant a associacions com a grups i col·lectius de joves. Tanmateix, amb el canvi d’ubicació, el CRAJ ha passat a ser un servei municipal dins de l’ Espai Jove La Fontana.

Òrgan de govern

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), anteriorment conegut com a Casal d’Associacions Juvenils, és un servei associatiu gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en conveni de gestió cívica amb l’Ajuntament de Barcelona. El seu principal objectiu és oferir serveis i recursos per al coneixement i el desenvolupament del teixit associatiu juvenil de la ciutat Totes les accions que es desenvolupen al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona s’articulen al voltant del següents eixos:

  • Informarsobre associacions i grups de joves de la ciutat, les seves activitats i projectes; equipaments, serveis i programes d’interès per a les entitats juvenils; recursos per a la gent jove i activitats culturals, actes reivindicatius i formació associativa, etc.
  • Assessorar sobre subvencions; temes legals, fiscals i comptables; el desenvolupament d’activitats d’àmbit internacional; la gestió de la comunicació de l’entitat, etc.
  • Donar suport en la realització d’activitats mitjançant la cessió d’ús de recursos materials i espais, així com en la difusió d’activitats, campanyes, projectes, etc.
  • Promoure la participació de la gent jove al teixit associatiu de la ciutat, el creixement de nous projectes associatius, la realització d’activitats obertes i participatives, l’intercanvi d’experiències de caire col·lectiu, etc.

L’òrgan de govern del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) està format per responsables del Consell de Joventut de Barcelona i la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. La comissió de seguiment està formada pels següents membres:

  • Coordinació del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona
  • Referent del Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona
  • Gerent del Consell de la Joventut de Barcelona
  • Tècnic/a de la Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Les principals funcions de la comissió de seguiment són: discutir i aprovar tant les memòries com les línies d’actuació del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona, a més de tractar temes importants per al desenvolupament del servei i escollir (o ratificar) el seu coordinador o coordinadora. D’altra banda, tant les memòries com les línies d’actuació del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona són ratificades per l’Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut de Barcelona. Aquest fet comporta que les entitats juvenils puguin incidir i decidir en els diferents serveis, programes i activitats que es desenvolupen en el CRAJ.