Skip to Content

Com realitzar un pla d’acció ambiental
En aquest apartat trobareu els passos a seguir per a elaborar la vostra pròpia Agenda 21: un document que us permetrà dur a terme un Pla d’Acció Ambiental per a millorar tots aquells aspectes de l’entitat que voleu que siguin més sostenibles.

Pas 1: Informació

Què és l’Agenda 21? Què és el Pla d’Acció Ambiental?

L’Agenda 21 és una expressió que es va definir a la Cimera de la Terra (Río, 1992) per a referir-se al programa o Pla d’Acció que els estats haurien de dur a terme per tal de transformar el model de desenvolupament actual en un nou model més sostenible. Aquesta expressió és la que s’utilitza actualment per a definir un Pla d’Acció Ambiental ja sigui a nivell municipal, empresarial o associatiu.

Pas 2: Implicació

El primer pas per a realitzar el Pla d’Acció és consolidar la implicació activa d’un grup de persones i aconseguir l’aprovació per part de tots els membres de l’entitat, ja que cadascú a la seva manera serà un agent actiu del Pla.

Pas 3: Objectius

Cal marcar-se uns objectius específics que es puguin relacionar amb alguna de les línies d’actuació de l’Agenda 21 de la ciutat: mobilitat, residus, aigua, consum, etc. Si tenim clar on s’emmarca cada objectiu, ens serà més fàcil concretar-lo.

Pas 4: Definició de les accions

Un cop tinguem un objectius fixats, caldrà definir les accions que es duran a terme per a assolir aquests objectius. Cada objectiu pot tenir associada més d’una acció.

Exemple:

Objectiu: Disminuir el consum energètic del local de l’associació.

Accions: Optimitzar la utilització de la climatització, apagar els llums si no hi ha cap activitat, apagar els ordinadors correctament al marxar.

Pas 5: Concreció de les actuacions

Per a cada acció, especificarem qui n’és el responsable, quines seran les persones implicades, el calendari d’actuació, el pressupost de l’acció, els beneficis que n’esperem obtenir i l’indicador que utilitzarem per avaluar si ha sortit bé.

Exemple: Responsable: Pep i Maria. Implicats: tots els usuaris del local. Calendari: Del 2 al 7 de setembre per a implementar, establim un període de 3 mesos per a avaluar les mesures. Pressupost: 10€ en concepte de cartells i adhesius recordatoris. Previsió: reducció del 10% del consum energètic mensual. Indicador: consum energètic mensual. 

 

Pas 6: Cooresponsabilitat

L’aplicació del Pla d’Acció requereix la corresponsabilització de totes les persones implicades, ja que representa el conjunt de compromisos i objectius compartits pels membres de l’associació. Per això és important repartir les responsabilitats.

Pas 7: Seguiment i avaluació

Un punt que no podem descuidar és el seguiment i l’avaluació del Pla d’Acció, per això haurem de tenir present el valor inicial de l’indicador triat i contrastar-lo amb el valor final obtingut.

Pas 8: Modificacions

Un cop aplicat el Pla, és interessant poder modificar i corregir els errors que s’hagin detectat al llarg del procés. El Pla d’Acció no és un calendari tancat, es pot anar ampliant a mesura que es realitzen les accions i es detecten noves necessitats.

Pas 9: Comunicació

Una part important del Pla d’Acció és l‘educació ambiental que es desprèn de cada una de les accions, per això cal fer una bona difusió de totes elles, a nivell intern entre els membre de l’entitat i a nivell extern.

Pas 10: Col·laboracions i treball en xarxa

La realització d’accions en xarxa té un valor afegit ja que ajuda a difondre els valors de la sostenibilitat i, alhora, permeten realitzar projectes de més envergadura. Si voleu que el Pla d’Acció Ambiental de la vostra entitat formi part de l‘Agenda 21 de la ciutat de Barcelona, podeu esdevenir signants del compromís ciutadà per a la sostenibilitat.

Descarregueu-vos el Pla d’Acció Ambiental de l’Espai Jove La Fontana per treure idees de com redactar el vostre.

pla acció ambiental fontana

Si en voleu saber més…