X

Entitats, encara no heu fet ús dels materials pedagògics que us ofereix el CIRD? Aquest servei municipal posa a la vostra disposició un seguit de recursos i exposicions, tant online com físics, en favor de la sensibilització en igualtat de gènere.

El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, un servei destinat a promoure la igualtat efectiva i real entre homes i dones, treballa per oferir informació, assessorament i recursos pel desplegament de la transversalitat de gènere. És a dir, per la incorporació de la perspectiva de gènere, tant per part de l’Ajuntament com pel conjunt d’entitats públiques i privades de la ciutat, en totes les seves activitats i serveis que proporcionen i en el seu funcionament intern.

Per a més informació, consulteu el catàleg de recursos que ofereix el CIRD.