X

S’han fet públics els formularis per presentar la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats en l’exercici 2016.

El 15 d’abril de 2016, es va publicar l’Ordre de bases de la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a entitats, les bases generals les podeu trobar resumides per la tècnica de subvencions del CRAJ en el següent enllaç: bases convocatòria Generalitat de Catalunya 2016 i en el següent enllaç podreu emplenar els formularis de la subvenció de la Generalitat de Catalunya 2016.

El termini de presentació de sol·licituds es dóna per iniciat el dia 9 de maig i finalitza el dia 28 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Per a qualsevol dubte o incidència, us podeu adreçar a la tècnica de subvencions per a que us ajudi en la redacció i presentació del projecte: subvencions@craj.cat