Skip to Content

Com constituir una associació

constituir-associacions

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d’interès general o particular sense afany de lucre. A més, es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Per tal que neixi una associació cal, doncs, un grup de persones que tingui una il·lusió comuna i es responsabilitzi de posar-la en marxa.

Per idear l’entitat, cal respondre la següent pregunta: Per què volem crear la nostra associació? La resposta és molt important perquè constitueix la raó de ser o, dit d’una altra manera, la missió de la nostra entitat.

La infografia que us presentem és una eina que us resultarà molt útil a l’hora de valorar si la idea que teniu, el tipus d’iniciativa que us plantegeu i les motivacions de les mateixes encaixen en la fórmula jurídica d’una associació i, en general, en el sector associatiu.

La infografia us planteja diferents qüestions i en funció de la resposta deriva a diferents opcions. Si la situació que es planteja en cada punt és un sí, es posa un stick (√) a la rodona verda i es segueix el recorregut, si pel contrari el més honest és no marcar (√) us recomanem que llegiu els consells de sota encapçalats per una creu! Us recomanem omplir i seguir el recorregut de la infografia de la mà d’un professional del CRAJ, és per això que us animem a demanar la vostra assessoria a info@crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52 17.

Un cop definida acuradament la missió de l’entitat estareu preparades i serà el moment d’establir els objectius, que seran clau per determinar posteriorment els programes i projectes a desenvolupar per part de l’associació. Caldrà respondre a diverses qüestions bàsiques com: Què es realitzarà? Qui ho farà? A qui es dirigirà?

Si tenim clares aquestes respostes, voldrà dir que estem preparats per iniciar els tràmits legals per crear una associació. En primer lloc, per constituir-vos legalment com a associació juvenil, necessitareu omplir els tres models que apareixen a continuació i la documentació específica, i portar-ho tot al Departament de Justícia (C. Pau Claris, 81), al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya: Atenció, heu de tenir instal·lat Adobe Reader (versió 9.1 o superior) per tal de poder-ho omplir a l’ordinador, i després imprimir-ho per a registrar-ho presencialment:

 1. Model de Sol·licitud

 2. Model de l’Acta Fundacional

 3. Model dels Estatuts juvenils

 4. Fotocòpia de la identitat de tots els socis fundadors (DNI, passaport o permís de residència).

 5. Fotocòpia de la identitat del/a president/a i el DNI original.

Un cop s’entregui la documentació, us facilitaran un document per a realitzar el pagament de la taxa (60,10€, preus juny 2019) a una oficina de La Caixa. Un cop pagada, s’entregarà, juntament amb la resta de la documentació detallada anteriorment, al Registre del Departament de Justícia.  Després de presentar-ho tot, us facilitaran un justificant d’entrega per a la inscripció de l’entitat al registre del Departament de Justícia, document que haureu d’utilitzar per a anar a buscar, si us interessa, el NIF provisional de l’entitat. Durant els 3 primers mesos pot ser que, si hi ha un error o algun aspecte que no s’entén dels documents, us ho facin saber a través del correu postal per tal de realitzar les modificacions pertinents. Quan estigui tot correcte us ho notificaran i us enviaran els estatuts definitius registrats amb el vostre número d’inscripció al cens d’entitats jurídiques. La normativa també exigeix la inscripció de l’associació al Registre d’Associacions. Aquesta inscripció és obligatòria a efectes de publicitat i, en cap cas, és allò que atorga la personalitat jurídica. És per això que et pots inscriure al Registre d’associacions sense tenir un NIF, però no tenir un NIF i no estar inscrit al registre. La inscripció al Registre d’Associacions us facilitarà:

 • Poder rebre subvencions per les administracions públiques.

 • Registrar un NIF propi de l’entitat per emetre o rebre factures a nom de l’entitat.

 • Dotar l’entitat d’un nom i una experiència amb exclusivitat.

 • Que l’entitat respongui de les obligacions concretes amb terceres persones.

Quan us disposeu a fer els tràmits per a sol·licitar el número d’Identificació Fiscal de l’Associació (el NIF), el document equivalent al DNI per a associacions necessari per dur a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers  haureu de presentar:

 • Declaració censal (model 036), mitjançant el qual les entitats comuniquen a Hisenda qualsevol alta o modificació de les seves dades, informen de les activitats que realitzen i informen dels impostos als que estan sotmesos.

 • Còpia de la sol·licitud d’inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

 • Original segellat per Justícia i còpia original de l’Acta Fundacional.

 • Original segellat per Justícia i còpia original dels Estatuts.

Podeu trobar més informació al Butlletí 901 – Constitució d’una associació i demanar un assessorament amb els tècnics del CRAJ a través del correu info@crajbcn.cat o al telèfon 93 265 52 17, per tal de resoldre tots els vostre dubtes i inquietuds.

Els impostos i les associacions

Les entitats sense ànim de lucre estan sotmeses, de la mateixa manera que ho està tota persona física o jurídica, a un seguit d’obligacions fiscals provinents dels poders públics. Aquests, per tal de satisfer la seva necessitat de finançament, han establert uns mecanismes als que tots i totes estem sotmesos. Un d’aquests mecanismes de finançament dels poders públics són els tributs, i dins d’aquests, el que entenem com a impostos. Els impostos es classifiquen en directes i indirectes. 

Els Impostos Directes es caracteritzen perquè graven l’obtenció de rendes o tinença de patrimoni (per exemple, l’Impost de Societats), mentre que els Impostos Indirectes es caracteritzen perquè graven la capacitat de consum de béns i serveis que té el subjecte passiu (per exemple, l’Impost sobre el Valor Afegit). 

Per començar a desenvolupar l’activitat legalment, tota entitat ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el NIF

Quan us disposeu a donar-vos d’alta, cal que tingueu clar a què us ateneu i quines són les obligacions que se’n deriven. Al demanar el NIF ja estareu en disposició de complir les obligacions tributàries pertinents com ara donar-se d’alta dels impostos o demanar l’exempció. 

Us sorgiran alguns dubtes sobre quins impostos cal presentar, quan i on, si n’esteu exempts, etc. A través de les següents fitxes temàtiques us presentem un recull dels principals impostos que afecten a les associacions: 17 – Fiscalitat associativa, la Declaració censal: Model 036, l’ IVA (Impost del Valor Afegit), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), etc.  El nostre consell és que us informeu dels impostos i sobre com omplir el Model 036 abans d’assistir al Ministeri d’Hisenda. Podeu consultar la resta de fitxes temàtiques i demanar una assessoria legal, fiscal, comptable a través del correu assessoraments@crajbcn.cat o trucant al telèfon 93 265 52 17