X

Tot i aquests dies de confinament, les entitats juvenils segueixen realitzant la seva tasca associativa i són moltes les que estan proposant activitats i iniciatives d’allò més interessants.

Però, fixant-nos en aspectes més de gestió, com repercuteix aquesta situació d’estat d’alarma a les qüestions fiscals de l’entitat? S’aplaça la presentació de les declaracions dels impostos? Hi ha la possibilitat d’ajornar els deutes tributaris? I si ens caduca el certificat digital, què hem de fer?

Al decret aprovat el 14 de març on es declara l’estat d’alarma (Real Decreto 463/2020podeu consultar fil per randa totes les implicacions que comporta, però a continuació us en fem un resum! 

Mesures fiscals i tributàries

  • Presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries: No s’interrompen els terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, per tant, en cas que la vostra entitat gestioni diversos impostos heu de presentar les declaracions dels impostos tal i com s’estableix en el calendari fiscal corresponent. Podeu consultar aquest calendari al nostre Butlletí 901 núm. 157 – La fiscalitat a les associacions.
  • Ajornament de deutes tributaris: S’ha aprovat una mesura per tal de flexibilitzar els deutes tributaris, concedint-se a les entitats l’ajornament de pagament d’impostos durant 6 mesos. Es poden ajornar aquells impostos amb terminis de presentació del 13 de març fins al 30 de maig. Per disposar d’aquest ajornament cal sol·licitar-ho a través del següent enllaç:  Sol·licitud ajornaments
  • Aspectes laborals: En cas que tingueu personal contractat, tingueu present que no s’interrompen els terminis pel que fa l’afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat Social. Però, sí que s’han establert una sèrie de mesures excepcionals a nivell laboral i de contractacions que podeu consultar en el Decret- llei 8/2020.
  • Caducitat Certificat digital: Si el vostre certificat digital ha caducat o està a punt de caducar, es pot fer ús igualment d’aquests durant el periode que duri l’estat d’alarma. És possible que el vostre navegador habitual no ho permeti, però podeu traslladar-lo a un altre navegador per a poder seguir utilitzant-lo.

Podeu ampliar aquesta informació a través de la pàgina web de l’Agència Tributària: Mesures tributàries COVID-19

Tingueu en compte que els terminis de les subvencions i justificacions també s’han vist afectats degut al decret d’estat d’alarma. Consulteu la següent notícia per ampliar-ne la informació: En pausa els terminis relacionats amb les subvencions i justificacions!

Per a més informació o dubtes, truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp i Telegram (652 878 122) o bé un correu a assessoraments@crajbcn.cat.