X

Tot i aquests dies de confinament, les entitats juvenils segueixen realitzant la seva tasca associativa i són moltes les que estan proposant activitats i iniciatives d’allò més interessants.

Però, fixant-nos en aspectes més de gestió, com repercuteix aquesta situació d’estat d’alarma a les qüestions fiscals de l’entitat? S’ajorna la presentació de les declaracions dels impostos? Hi ha la possibilitat d’ajornar els deutes tributaris? I si ens caduca el certificat digital, què hem de fer?

Al decret aprovat el 14 de març on es declara l’estat d’alarma (Real Decreto 463/2020podeu consultar fil per randa totes les implicacions en matèria fiscal, així com als decrets posteriors aprovats que complementen i actualitzen aquestes mesures. A continuació us en fem un resum! 

Mesures fiscals i tributàries

  • Presentació i ingrès de declaracions i autoliquidacions tributàries: S’amplia el termini de presentació i pagament de les declaracions tributàries que tenen un període de venciment entre el 15 de març i el 20 de maig. Aquesta ampliació, tal i com es recull en el decret aprovat el 14 d’abril (Real Decreto-ley 14/2020), estableix com a nou termini el 20 de maig. Tindran la possibilitat d’acollir-se a aquesta ampliació aquelles entitats que durant el 2019 hagin tingut un volum d’operacions no superiors a 600.000€.  Tingueu en compte que aquesta ampliació inclou tributs com l’IRPF, IVA, primer pagament fraccionat de l’Impost de Societats… Si teniu dubtes sobre aquesta mesura, podeu consultar més informació en el següent enllaç: Mesura d’ampliació de terminis I podeu consultar el calendari fiscal al nostre Butlletí 901 núm. 157 – La fiscalitat a les associacions.
  • Aspectes laborals: En cas que tingueu personal contractat, tingueu present que no s’interrompen els terminis pel que fa l’afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat Social. Però, sí que s’han establert una sèrie de mesures excepcionals a nivell laboral i de contractacions que podeu consultar en el Real Decreto-ley 8/2020.
  • Caducitat Certificat digital: Si el vostre certificat digital ha caducat o està a punt de caducar, es pot fer ús igualment d’aquests durant el periode que duri l’estat d’alarma. És possible que el vostre navegador habitual no ho permeti, però podeu traslladar-lo a un altre navegador per a poder seguir utilitzant-lo.

Podeu ampliar aquesta informació a través de la pàgina web de l’Agència Tributària: Mesures tributàries COVID-19

Tingueu en compte que els terminis de les subvencions i justificacions també s’han vist afectats degut al decret d’estat d’alarma. Consulteu la següent notícia per ampliar-ne la informació: En pausa els terminis relacionats amb les subvencions i justificacions!

Per a més informació o dubtes, truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp i Telegram (652 878 122) o bé un correu a assessoraments@crajbcn.cat.