X

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb les entitats de la ciutat i les persones a títol individual, s’ha compromès a impulsar l’Acord Ciutadà, un mitjà a través del qual eradicar qualsevol forma de violència vers les dones.

L’Acord pretén treballar per una ciutat activa, creativa i solidària que afavoreixi les relacions positives i equitatives entre homes i dones. En aquesta línia, considera que les persones i els grups són el motor de canvi i transformació social. Així mateix, vol promoure la implicació de la ciutadania envers la resolució pacífica de conflictes com a element principal per asollir la tolerància zero vers la violència masclista.

L’Acord el pot signar qualsevol institució i associació de la ciutat, així com totes les persones que es vulguin comprometre activament en la lluita contra la violència masclista.

Per a més informació, podeu consultar  l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.