Skip to Content

Sales i espais: Universitat Pompeu Fabra (Campus del Mar)
Universitat Pompeu Fabra (Campus del Mar)
Adreça:
Dr. Aiguader, 80
Codi Postal:
08003
Municipi:
Barcelona
Districte:
Ciutat Vella
Última actualització:
16.04.2019
Sala 1
Nom sala:
Aules
Tipologia de la sala:
Taller
Aforament:
1 a 25
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Variables
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

L’edifici Dr. Aiguader, del campus del Mar, disposa de 26 aules. Totes estan preparades per acollir-hi cursos, seminaris o reunions. També disposa de 3 aules d’habilitats clíniques i 2 aules de fisioteràpia.

Les aules  d’habilitats clíniques estan dissenyades i equipades simulant un espai assistencial hospitalari. Les aules de fisioteràpia estan dissenyades i equipades simulant una sala on poder realitzar tot tipus d’exercicis de fisioteràpia.

31 (23 aules individuals i 8 aules divisibles en 2).

Condicions:
Nom sala:
Aula informàtica
Tipologia de la sala:
Multimèdia
Aforament:
1 a 25
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

El campus del Mar disposa de 5 aules d’informàtica. Totes les aules estan preparades per acollir-hi cursos o seminaris.

5 aules (4 aules individuals i 1 aula divisible en 2).

Condicions:
Sala 3
Nom sala:
Laboratoris
Tipologia de la sala:
Altres
Aforament:
26 a 50
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

Els laboratoris de Dr. Aiguader permeten realitzar pràctiques químiques i biològiques. Disposen de l’equipament científic necessari per treballar amb productes tòxics i/o volàtils i productes de determinat risc biològic, sense perill de contaminació, tant per al producte com per a la persona.

El laboratori de microscòpia permet la realització de pràctiques d’observació al microscopi. Està dotat de microscopis òptics, alguns de doble observació, i una col·lecció de preparats histològics i de microscòpia.

6 (5 laboratoris i 1 aula de microscòpia).

  • 1 laboratori de 32 places
  • 4 laboratoris de 32 places, divisibles en 2 laboratoris de 16 places
  • 1 laboratori de microscòpia de 32 places
Condicions:
Sala 4
Nom sala:
Sala de graus
Aforament:
26 a 50
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

Sala situada a la primera planta de l’edifici Dr. Aiguader. Compta amb una taula per a tres conferenciants. Molt recomanable per acollir-hi conferències, seminaris, reunions d’empresa i activitats similars.

Condicions: