Skip to Content

Sales i espais: La Vaqueria de l’SCI Catalunya
La Vaqueria de l’SCI Catalunya
Adreça:
Carrer del Carme, 95
Codi Postal:
08001
Municipi:
Barcelona
Districte:
Ciutat Vella
Última actualització:
22.06.2020
Sala 1
Nom sala:
La Vaqueria
Tipologia de la sala:
Polivalent
Aforament:
51 a 100
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
55 m2
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

Per tal de sol·licitar la reserva de l’espai, cal fer-ho a través d’aquest formulari: Reserva.

Tot el material és mòbil i cal demanar-lo amb antelació. El preu de lloguer és de 10€/hora.

Condicions:

L’associació cedeix l’espai a associacions i entitats que facin activitats relacionades amb el si de l’activitat i valors del SCI, prioritzant aquelles realitzades projectes i organitzacions sense ànim de lucre. L’SCI Catalunya no té servei de consergeria i per tant el bon estat i neteja de la sala depenen en bona part de totes les persones i entitats que en fan ús. Per tant, qui en faci ús s’ha de responsabilitzar i garantir el respecte
per l’espai i el material durant l’activitat.
Així mateix, s’ha de fer responsable del muntatge i desmuntatge de cadires i d’altres elements de l’espai, i tenir en compte que l’activitat no podrà allargar-se més enllà de les 22:30 per evitar molèsties als veïns i veïnes. Si es porta un equip de so o preveieu fer un soroll destacable s’ha de fer constar prèviament a l’activitat.