Skip to Content

Sales i espais: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Adreça:
C/ Ausias Marc, 40
Codi Postal:
08010
Municipi:
Barcelona
Districte:
Eixample
Telèfon:
935 527 960
Fax:
932 076 747
Última actualització:
23.02.2018
Sala 1
Nom sala:
Sala d'Actes
Tipologia de la sala:
Polivalent
Aforament:
101 a 300
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
190
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

 

Característiques: 190 m2, butaques amb pala, climatització, megafonia, ordinador amb Internet, wi-fi, projector fixat al sostre, pantalla de projecció, instal·lació per a traducció simultània (sistema d’infrarojos i tres cabines amb visió directa i frontal dels ponents), infraestructura necessària per a mitjans de comunicació (“rac” de ràdio i TV), possibilitat d’enregistrament en àudio i/o vídeo dels actes i retransmissió en temps real per Internet. Capacitat: 230 persones + 4 espais habilitats per a discapacitats; tarima preparada per a 6 conferenciants alhora.

 

 

Condicions:
Sala 2
Nom sala:
Seminaris
Tipologia de la sala:
Taller
Aforament:
1 a 25
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

Taules amb cadires al voltant, climatització, ordinador amb Internet, wi-fi, projector fixat al sostre, pantalla de projecció, pissarra, paperògraf. 

Condicions:
Sala 3
Nom sala:
Aules
Tipologia de la sala:
Polivalent
Aforament:
26 a 50
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

Cadires amb pala, climatització, ordinador amb Internet, wi-fi, projector fixat al sostre, pantalla de projecció, pissarra, paperògraf.

Condicions:
Nom sala:
Sales nobles de reunions
Tipologia de la sala:
Polivalent
Aforament:
51 a 100
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

Mobiliari de gamma alta, en espais singulars (planta noble de l’edifici, amb terra de parquet i sostres amb motllures); taula amb cadires al voltant, climatització, ordinador amb Internet, wi-fi, projector portàtil, pantalla portàtil, paperògraf.

Condicions:
Nom sala:
Aules grans amb megafonia
Tipologia de la sala:
Multimèdia
Aforament:
1 a 25
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

– Característiques de les aules 3 + 4: cadires amb pala; les dues aules, separades per una mampara mòbil, es poden convertir en un sol espai amb capacitat per a 80 persones; possibilitat d’instal·lar megafonia; ordinadors amb Internet, wi-fi, projectors fixats al sostre (possibilitats de fer-los servir de manera conjunta o commutada), pantalles de projecció, pissarres, paperògrafs. 

– Característiques de les aules 11 + 12: cadires amb pala; les dues aules, separades per una mampara mòbil, es poden convertir en un sol espai amb capacitat per a 120 persones; megafonia fixa; ordinador amb Internet, wi-fi, projector fixat al sostre, pantalla de projecció, pissarra, paperògraf, pantalla de TV fixada al sostre per garantir la visibilitat a la part posterior de l’aula.

Condicions:
Nom sala:
Aules d’informàtica
Accesibilitat:
Taules:
Pantalla:
Tarima:
Mides:
Cadires:
Videoprojector:
Il·luminació:
Equip de so:
Comentaris:

– Característiques de l’aula 7 – informàtica: taules amb cadira, equips informàtics tipus portàtil (16 per als alumnes més 1 per al professor), amb Internet, wi-fi, impressora, projector fixat al sostre, pantalla de projecció, pissarra, paperògraf. 

– Característiques de les aules 13 i 14 – informàtica: taules amb cadira, equips informàtics de sobretaula (portàtil per al professor), amb Internet, wi-fi, projector fixat al sostre, pantalla de projecció, pissarra, paperògraf; possibilitat d’instal·lar impressora.

Condicions: