X

La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya edita aquesta publicació, l’Anem preparats, dirigit a totes aquelles associacions juvenils educatives que realitzen activitats d’educació en el lleure amb infants i joves.

El propòsit d’aquesta publicació anual és oferir les informacions i les recomanacions necessàries per garantir un bon nivell qualitatiu en totes les activitats d’educació en el lleure i per vetllar tant per la seguretat i la integritat física dels participants com pel respecte al medi natural que les acull.

No obstant això, la Direcció General de Joventut insisteix en que el seu contingut no pot substituir, en cap moment, les orientacions en qüestions de salut i de seguretat que facin directament les persones degudament acreditades ni es pot considerar, en cap cas, un text normatiu. En els casos d’emergència, comenta la necessitat de fer sempre cas de les indicacions dels agents rurals, dels mossos d’esquadra, dels agents de protecció civil, del personal sanitari, dels bombers o d’altres agents de l’autoritat.

A continuació us facilitem els enllaços:

Recordeu que si teniu qualsevol dubte podeu sol·licitar una assessorament al CRAJ:
assessoraments@crajbcn.cat