Skip to Content

Assessoreu-vos!

Els assessoraments del CRAJ són un servei dirigit a les associacions i col·lectius juvenils de la ciutat de Barcelona, un espai personalitzat i gratuït on professionals en diferents àmbits respondrem els vostres dubtes concrets!

Els assessoraments els fem de manera presencial a l’Espai Jove La Fontana (Av. Gran de Gràcia, 190). Si hi esteu interessades, escriviu-nos les vostres demandes a assessoraments@crajbcn.cat o truqueu-nos al 93 265 52 17 i busquem una data per trobar-nos! Si no us fa falta un assessorament presencial però teniu consultes que poden ser resoltes per correu electrònic o telèfon, també podeu contactar-nos pels mateixos canals i per les xarxes socials (@crajbcn).

Si sou un grup de joves de Barcelona amb interès per a constituir una associació i teniu dubtes sobre si podeu fer-ho o no, com fer-ho o sobre quin és el seu, podeu sol·licitar una assessoria que us oferirà informació sobre:

 • El plantejament inicial: per què voleu crear una associació, quins objectius voleu aconseguir, a qui us adreçareu, si el format d’associació és el format què més s’ajusta al projecte, si val la pena constituir-se o seguir com a col·lectiu, etc.
 • Quina és la motivació, la necessitat o la problemàtica que cobreix l’associació amb el seu projecte.
 • Quina serà la missió, visió, valors i objectius de l’entitat.
 • Quina és la documentació necessària per a la tramitació de la constitució.
 • Com s’han de redactar els estatuts que regularan el seu funcionament i com es poden modificar.
 • Quina és la documentació que cal presentar quan es canviï la junta directiva.
 • Com emplenar Model 036 per aconseguir el CIF de l’entitat i donar-se d’alta dels impostos pertinents.
 • Quina documentació serà obligatòria de gestionar i quina recomanable.
 • Com podem aconseguir el certificat digital per fer les gestions administratives a través d’Internet.
 
Les qüestions legals, fiscals i comptables que a vegades es fan tant poc atractives a les entitats juvenils, deixaran de ser un problema amb l’ajuda i suport d’aquesta assessoria. Des del CRAJ, distingim entre entre dues tipologies: l’assessoria bàsica per començar entendre alguns elements claus i ordinaris de la gestió de l’entitat; i una especialitzada per aspectes més complexes. Els dubtes que es resolen en aquesta assessoria són, entre d’altres, els següents:

 • Quins són els impostos i taxes que ha de presentar i pagar l’associació segons la seva activitat.
 • Com s’organitza l’entitat per a poder declarar l’IVA .
 • Com es presenta l’Impost de Societats
 • Com presentar les retencions pertinents de l’IRPF.
 • Com es fa la sol·licitud d’exempció de l’Impost d’Activitats Econòmiques i de l’Impost del Valor Afegit i de l’Impost de Societats.
 • Quins aspectes legals hem de tenir en compte en drets d’imatge, en la protecció de dades, en el compliment de les normatives de seguretat, etc.
 • Quina és la documentació comptable obligatòria.
 • Com disseny millor el pressupost de l’entitat, el control de la facturació i els llibres de comptabilitat.
 • Com millorar la gestió de la tresoreria.
 • Quins són els tràmits per a contractar persones tècniques de l’entitat.
 • Quin és el procés per a donar d’alta l’entitat a la Seguretat Social.
 • Quines són les assegurances més convenients a les activitats de l’entitat.
 • Com aplicar la Llei de Protecció de Dades.
Aquest servei d’assessoria personalitzat informa i assessora sobre els diferents recursos financers que estan a l’abast d’un projecte i/o activitat tant a nivell públic com privat, però sobretot estratègies i idees per a generar una bona base econòmica a través de finançament propi. Els aspectes claus que es comenten en aquesta assessoria són:

 • Com establir un bon pla de finançament de l’entitat.
 • Per què és important la captació de fons privats.
 • Quines són les convocatòries de subvencions que s’adapten més a la vostra entitat.
 • Quina és la manera d’estar al dia de les subvencions, ajuts i premis que hi ha a l’abast.
 • Com es justifiquen les subvencions atorgades.
 • Quines són les possibilitats de finançament europeu.
 
Els projectes s’han acabat convertint en la unitat elemental a través de la qual les associacions juvenils desenvolupen les seves accions. La redacció i la definició dels projectes de l’associació ajuda a establir on es marquen les prioritats i finalitats de l’associació en base a uns criteris comuns. A través de les assessories se us donarà suport en:

 • Per on començar per a la redacció dels objectius del projecte.
 • Com analitzar la justificació de les necessitats que cobreix el projecte
 • Com definir quines són les persones destinatàries del projecte.
 • Per què és important definir objectius generals i específics del projecte.
 • Com podeu disseny l’avaluació i recopilació d’indicadors del projecte
 • Quina és la millor manera de dissenyar activitats
 • Com s’estableix el pressupost del projecte amb la major certesa
 • Quins altres recursos materials, d’infraestructura i humans poden estar a l’abast del projecte.
La comunicació és clau pel bon funcionament de l’entitat, així com per l’impacte dels seus projectes i activitats. És per això que des del CRAJ oferim assessories en els temes que us plantegem seguidament, que creiem que poden ser del vostre interès per a respondre a qüestions com:

 • Com comunicar el nostre projecte
 • Com elaborar un pla de comunicació
 • Quines són les eines que estan al nostre abast per a millorar la comunicació interna dins l’entitat.
 • Com ens comuniquem amb les persones sòcies
 • Es necessita dissenyar una millor pàgina web de l’entitat i definir un pla de xarxes socials.
 • Per on començar per a crear una base de dades amb contactes als quals pugueu enviar la informació de l’entitat.
El CRAJ ofereix la possibilitat d’acompanyar aquelles persones joves que mostreu inquietud per a realitzar un voluntariat o hagueu pensat en adherir-vos a ser membre d’alguna associació existent. Si vols col·laborar en una acció voluntària en benefici de la comunitat, a través d’aquesta assessoria t’ajudarem a a reflexionar sobre:

 • Què vols aconseguir. Què pots aportar al projecte.
 • Quin és àmbit de voluntariat que més et motiva.
 • Quina és la teva disponibilitat real.
 • Quina formació et cal per fer el voluntariat que t’agradaria?.

D’aquesta manera, també oferim suport en la difusió efectiva d’aquelles entitats que cerquen persones per a desenvolupar alguna tasca de voluntariat en el sí de la seva associació.

Es tracta d’una assessoria de disseny d’un projecte de caire internacional a entitats i grups de joves que vulgueu realitzar un project més enllà de les seves fronteres. Es tracta del programa per a joventut anomenat Erasmus+, i es donarà suport en els següents aspectes:

 • De què consta el Programa Erasmus + i les seves diferents línies d’acció.
 • Com s’organitza un intercanvi juvenil.
 • Com s’inicia un procés de recerca d’entitats sòcies europees.
 • Quina és la documentació que cal presentar per a presentar el formulari.
 • Quines són les obligacions legals que se’n deriven.
 • Quines formacions estan a disposició dels joves per a participar-hi.
Hi ha moments en la vida de les entitats en les que es necessita parar per a dur a terme una auto-avaluació de l’organització, dels objectius, la distribució de tasques en definitiva detectar potencialitats i mancances per a elaborar un pla estratègic d’acció de forma participativa i organitzada. Aquesta auto-diagnòsi us permetrà saber:

 • Quina és la situació actual de l’entitat des de diversos punts de vista.
 • Com preneu les decisions i a través de quins canals.
 • Poder prioritzar quins són els aspectes que cal millorar amb més urgència.
 • Per on comenceu per a definir un pla estratègic.

Es desenvolupen dinàmiques grupals com és el dibuix interpretat, el roleplaying, el teambuilding, entre d’altres mètodes participatius.

Sovint, el ritme frenètic del dia a dia de les entitats, no deixa temps per asseure’s i veure com s’està funcionant com a grup, i si hi ha marge per a fer les coses d’una altra manera. En aquesta assessoria podreu treballar i parlar sobre com us organitzeu internament com a grup, aquesta reflexió del propi funcionament us pot ajudar a definir millor els rols, tasques, funcions així com en cuidar les relacions entre les persones que en formeu part. Creiem que pot ser del vostre interès per resoldre qüestions com:

 • Quins són els òrgans de participació i decisió de l’entitat i les funcions de la junta i la relació de càrrecs.
 • Hi ha altres metodologies d’organització de les tasques a part de les comissions de treball.
 • Per on començar en el plantejament d’estratègies de creixement de l’entitat en quan a persones sòcies.
 • Com es pot treballar el relleu generacional.