Skip to Content

Subvencions pluriennals en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Les subvencions tindran per objecte projectes que tinguin com a marc l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 (EFPP), tenint en compte les especificitats que li són pròpies i hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la reducció de la pobresa i la precarietat femenina —a curt, mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona, d’acord amb els objectius definits per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal que contempla l’EFPP i els continguts concretats a la convocatòria. Aquests són: 

Economia per a la vida i organització dels temps
Mercat de treball:

  • Promoure la qualificació i l’acreditació professionals, així com la inserció i la permanència en el mercat de treball per a dones en situació de vulnerabilitat.
  • Combatre les desigualtats de gènere en el mercat formal que determinen la vulnerabilitat de les dones davant la pobresa.
  • Fomentar la dignificació dels sectors més feminitzats i, alhora, combatre la segregació ocupacional.

Treball domèstic i de cures i afectes:

  • Impulsar la coresponsabilitat en el treball domèstic i en el treball de les cures per part del conjunt d’actors implicats: les llars, la comunitat, el sector privat i l’Administració pública.

Ciutat de drets
Condicions socials bàsiques, empoderament i participació política i social

  • Promoure les condicions socials bàsiques, l’empoderament i la participació sòcio-política de les dones en situació de major vulnerabilitat.

Els projectes que seran objecte de subvenció han de donar resposta als objectius de l’EFPP seleccionats i han d’integrar la perspectiva de gènere en tots els seus elements i respondre als principis d’interseccionalitat i empoderament de les dones que es troben en situació de vulnerabilitat.

A qui va dirigit?

– Entitats sense ànim de lucre.

– Agrupacions de persones físiques de projectes de reducció de la pobresa i precarietat de les dones que no estiguin formalitzats.

Més informació i tràmit

Termini de presentació:
21.09.2020