Skip to Content

Subvencions per la realització d’activitats de divulgació, promoció i protecció dels drets humans – 2019
Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Descripció:

Beneficiàries:

Entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre, públiques o privades amb seu a l’Estat Espanyol, que tinguin experiència prèvia acreditada en activitats de drets humans o els objectius de les quals siguin la difusió, promoció o protecció dels drets humans. 

Objecte:

Contribuir al desenvolupament, la millora del coneixement i l’enfortiment dels drets humans en les seves diferents esferes, mitjançant la realització de projectes d’àmbit nacional, o d’àmbit internacional d’interès per a l’Estat Espanyol.

Quantia: 

L’import màxim de la subvenció no podrà excedir de 10.000€

Termini: 

15 dies hàbils a partir del següent de la publicació al BOE, és a dir, el 29 de juliol.

Àmbits d’actuació

Es valoraran preferentment aquells projectes que incideixen en algun dels àmbits següents:

  • Lluita contra la pena de mort
  • Lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes relacionades d’intolerància
  • Drets de les persones amb discapacitat
  • Empreses i drets humans
  • Drets econòmics, socials i culturals
  • Drets humans a l’aigua potable i al sanejament
  • Defensors de drets humans
  • No discriminació per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere
  • Drets de la infància
  • Drets de les víctimes del terrorisme.
Termini de presentació:
29.07.2019