Skip to Content

Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s’haguessin de realitzar entre el 30 d’octubre i el 31 de desembre de 2020.

A qui va dirigit

a) A persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

  • a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals , o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.
  • a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
  • a.3) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
  • a.4) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
  • a.5) Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.
  • a.6) Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.
b) A entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:
  • b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.
  • b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Més informació 

Termini de presentació:
10.12.2020