Skip to Content

Subvencions per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Presidència
Descripció:

Són subvencions per donar suport a iniciatives en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
Són actuacions subvencionables:

  • Realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme.
  • Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Projectes de modernització i millora tecnològica.
  • Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
  • Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
  • Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

Va dirigit a:

  • A fundacions i associacions relacionades amb el foment dels mitjans de comunicació.
  • A organitzacions representatives dels empresaris o dels treballadors.
  • Als col·legis professionals.
  • A agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Més informació

Termini de presentació:
29.05.2020