Skip to Content

Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Són subvencions per promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya.
Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents:

          a) Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits laboral, empresarial, tecnològic, cultural i del lleure.
          b) Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
          c) Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
          d) Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes que tenen com a objecte:
          a) L’edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format.
          b) L’organització d’espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars.
          c) L’organització de cursos de català.

Termini de presentació:
22.05.2019