Skip to Content

Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau, per a l’any 2020
Convoca:
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Descripció:

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’entitats sense ànim de lucre destinats al foment de la pau en algun dels àmbits materials d’interès de l’ICIP, descrits a la base 1.2 i seguint alguna de les metodologies descrites a la base 1.3.

1.2 Els àmbits temàtics d’interès de l’ICIP, als efectes d’aquestes bases, seran els següents:

a) Polítiques de pau

b) Processos i experiències de construcció de pau i reconciliació

c) Campanyes del moviment per la pau

d) Experiències de l’ús de la no-violència

e) Pràctiques d’articulació de la convivència, enfortiment comunitari i cohesió social

f) Situacions d’alta conflictivitat

1.3 Les metodologies en la conceptualització o execució dels projectes podran ser d’investigació, desenvolupament, divulgació, formació, expressions artístiques, etc.

A qui va dirigit?

Poden optar a les subvencions previstes en aquest acord les associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre amb seu a Catalunya.

Queden expressament excloses d’aquestes subvencions les universitats, els partits polítics, els sindicats, les associacions empresarials i les administracions públiques.

L’import de les subvencions serà de fins al 100% del pressupost total de l’activitat subvencionable. No podrà ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas els 12.000 euros.

Més informació

Termini de presentació:
08.07.2020