Skip to Content

Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau – 2019
Convoca:
Institut Català Internacional per la Pau
Descripció:

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’entitats sense ànim de lucre destinats al foment de la pau en algun dels àmbits materials d’interès de l’ICIP, descrits a continuació i seguint alguna de les metodologies següents:

Els àmbits temàtics d’interès de l’ICIP, als efectes d’aquestes bases, seran els següents:
a) Polítiques de pau
b) Processos i experiències de construcció de pau i reconciliació
c) Campanyes del moviment per la pau
d) Experiències de l’ús de la no-violència
e) Pràctiques d’articulació de la convivència, enfortiment comunitari i cohesió social
f) Situacions d’alta conflictivitat

Les metodologies en la conceptualització o execució dels projectes podran ser d’investigació, desenvolupament, divulgació, formació, expressions artístiques, etc.

L’import de les subvencions serà de fins al 100% del pressupost total de l’activitat subvencionable. No podrà ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas els 12.000 euros.

Termini de presentació:
10.06.2019